تنبیه سگ،روش صحیح تنبیه سگ و تربیت سگ چیست؟

اغلب مواقع تنبیه سگ موجب رفع عمل ناشایست سگ نشده و در برخی موارد حتی میتواند برعکس تاثیر گذاشته و عمل ناشایست را بدتر کند.

 تنبیه سگ و روش صحیح تنبیه سگ

تنبیه سگ و روش صحیح تنبیه سگ

 

برای موثر بودن تنبیه سگ 3 اصل مهم باید رعایت شود:

1- روش صحیح تنبیه سگ:تنبیه میبایست در تمام دفعاتی که حیوان عمل ناشایست را انجام میدهد به صورت مستمر انجام شود .

 

2-روش صحیح تنبیه سگ:انجام تنبیه میبایست حداکثر 5-2 ثانیه بعد از انجام عمل ناشایست سگ باشد.

 

3-روش صحیح تنبیه سگ:تنبیه میایست باعث ایجاد تنفر در سگ شود اما نه انقدر تنفرانگیز که موجب ترس و تشویق حیوان گردد..

 

در یک نگاه میتوان فهمید که اجرای سه اصل بالا بسیار سخت ودر بسیاری موارد حتی غیر ممکن است .به همین علت است که اعمال تنبیه در اکثر موارد نمیتواند مشکل رفتاری سگ را حل کند بنا براین نمی بایست از تنیبه سگ به عنوان اولین راه حل مشکلات رفتاری و تربیتی سگ استفاده شود.

به جای تنبیه سگ بهتر است برای تربیت سگ از تشویق و تقویت مثبت رفتار مناسب و بجای او استفاده شود .در این روش سگ به خاطر انجام کارهای خوبی که انجام میدهد مورد تشویق قرارگرفته و جایزه میگیرد اما به کارهای بد او بی اعتنایی میشود.

تنبیه سگ و روش صحیح تنبیه سگ

برای اینکه به خوبی تشویق وتقویت مثبت را متوجه شوید به دو مثال پایین توجه نماید.

مثال الف تربیت سگ

مشکل رفتاری سگ: پریدن و خوابیدن بر روی مبلمان

پاسخ صاحب (تنبیه): با هر بار پریدن و یا خوابیدن سگ بر روی مبلمان صاحب بر سر سگ فریاد زده و یا با روزنامه لوله شده سگ را تهدید ویا میزند .سگ این حالت صاحبش را میبیند از روی مبل میخزد و پایین می اید .

نتیجه تنبیه: سگ در هنگام حضور صاحبش کمتر بروی مبل میرود اما در غیاب او روی مبلمان رفته و با خیال راحت چرت میزند. این باعث نقض اصل اول تنبیه که در بالا به انها اشاره شد میشودو سگ دوباره به کارخود ادامه میدهد.اگر باز هم صاحب شدت تنبیه را افزایش دهد بسته به خلق و خوی سگ حیوان از صاحبش ترسیده و از او دوری میکند گاهی اوقات نیز سگ میتواند غرغر کرده ویا یک گاز اهسته نیز در هنگام نزدیک شدن صاحبش از او بگیرد.

راه حل اساسی (تشویق و تقویت مثبت):

بستن راههای دستری سگ به روی مبلمان یا محدود نمودن حیوان در یک اتاق یا لانه اش در مواقع عدم حضور صاحب در خانه.شما میتوانید با یک لایه پلاستیک مبلمان خود را پوشش داده تا مبلمان برای سگ کمتر جذاب باشد .

بعضی رو اندازهای تجاری با زایدهای تیغ تیغ پلاستیکی وجود دارند که روی مبلمان انداخته شده و باعث بیزاری سگ در هنگام پریدن روی مبلمان و خوابیدن بر روی ان میشود.به موازات انجام این کارها میبایست یک جای راحت بر روی زمین در محل مورد نظرتان در نزدیکی مبلمان تهیه کرده و هر دفعه که سگ از ان استفاده نمود و در برروی خوابید به او جایزه داده و تشویقش نمایید.

 تنبیه سگ و روش صحیح تنبیه سگ

مثال ب تربیت سگ

مشکل رفتاری سگ : پریدن بر روی میهمانان در هنگام ورود از در خانه

پاسخ صاحب(تنبیه): صاحب دام یا میهمان هر بار سگ این رفتار نامناسب را انجام میدهد با تکان دادن پا یا زدن ضربه با پا سگ را از خود دور میکنند .

نتیجه تنبیه: سگ از فرد تنبیه کننده دوری کرده اما هنگام خوش امد گویی به افراد جدید دوباره رفتار نامناسب را انجام میدهد .چون تمام افراد سگ را تنبیه نمیکنند باز دوباره اصل شماره 1 رعایت نشده و بنابرین تنبیه اثر ندارد .در اینجا اصل سوم نیز رعایت نمیشود چون سگ تکان دادن پا را به عنوان تنبیه تفسیر نکرده و بلعکس این عمل را به عنوان علامتی برای شروع بازی تصور نموده و از ان خوشش میاید .در واقع تکان دادن پا باعث تقویت رفتار پریدن حیوان بر روی پای مهمان میشود.

راه حل اساسی (تشویق و تقویت مناسب):

به جای اینکه سعی به تنبیه سگ برای جلوگیری از پریدن روی پای مهمان شود ، می بایست به سگ اموزش داده شود تا به صورت نشسته به مهمانان خوش امد گویی کند. نشاندن سگ به همراه ناز و نوازش و دادن تشویقی می تواند باعث تثبیت و نقش بستن ان در ذهن سگ شود.

تنبیه سگ و روش صحیح تنبیه سگ

با توجه به مثالهای ذکر شده در صورت عدم رعایت اصول تنبیه سگ مشکلات رفتاری به جای اینکه بهبود یابند ، وخیم تر میشوند وموجب سست شدن پیوند بین سگ و صاحبش میگردند . وقتی تنبیه به طور اشتباه به کار رود موجب گیجی سگ شده و بسیاری از سگ ها در کنار فرد تنبیه کننده مضطرب و هراسان و هراسان خواهند بود.ادامه تنبیه برای سگ هراسان و مضطرب میتواند موجب وخیم تر شدن ترس ونگرانی و تبدیل ان به پرخاشگری گردد.

خلاصه اینکه به علت عدم توانایی رعایت اصول تنبیه ،در اکثر موارد تنبیه نمی بایست توسط صاحب سگ انجام و اگر تنبیه لازم بود میبایست تحت نظر یا توسط مربی رفتار شناسی مجرب سگ اجرا شود. صاحب دام فقط میبایست برای تربیت سگ خود از روش های تشویق مثبت استفاده نماید.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه