سنگ مخصوص متولدین آذر ماه

سنگ مخصوص متولدین آذر ماه

مجموعه : انواع طالع بینی
سنگ مخصوص متولدین آذر ماه

سنگ متولدین این ماه فیروزه است. از سنگ فیروزه به عنوان سنگ حامی یاد شده است.

معروف است که در اروپا خلبانان و مهمانداران هواپیما برای ایمنی در سفر از سنگ فیروزه استفاده می کنند.

چون این سنگ از سقوط جلوگیری می کند.

فیروزه بر روی عملکرد نادرست کبد اثر می گذارد و قدرت و سوی چشم را افزایش می دهد.

فیروزه ضد افسردگی است، نشاط آور می آورد و التهبات پوستی را فرو می نشاند.

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه