علل، تشخیص و درمان میخچه

علل، تشخیص و درمان میخچه

مجموعه : پزشكی و سلامتی
علل، تشخیص و درمان میخچه

هر انسان معمولی بطور متوسط در هر روز چند ساعت سرپا می ایستد و چند هزار قدم برمیدارد. به هنگام راه رفتن فشاری معادل 3-2 برابر وزن شما به پاهایتان وارد میشود. پس پا در معرض فشارهای زیادی قرار دارد.

یکی از عواملی که میتواند موجب افزایش این فشار ها شده و احتمال صدمه به پا را افزایش دهد استفاده از کفش نامناسب است. یکی از این صدمات تشکیل میخچه است. این ضایعه میتواند در روی انگشتان پا یا در زیر پنجه پا و بر اثر فشار کفش نامناسب بوجود بیاید.


علل ایجاد میخچه

مهمترین علل آن عبارتند از

کفش نامناسب – کفش زیاد تنگ به پا فشار میاورد. کفش گشاد هم میتواند موجب افزایش سایش کفش به انگشت و افزایش احتمال میخچه شود

تغییر شکل انگشتان مثل انگشت چکشی

کفش پاشنه بلند – به علت ایجاد فشار زیاد روی پنجه پا

مالش مکرر پا روی یک برجستگی نامناسب در داخل کفش

جوراب هایی که اندازه پا نیستند

تشخیص میخچه

ظاهر میخچه مشخص است. میخچه بصورت یک برجستگی کوچک پوستی دردناک در وسط که در اطراف آن پوست به رنگ زرد درآمده است دیده میشود. وجود میخچه در پا میتواند موجب بروز اشکال در راه رفتن و لنگش شود.

درمان میخچه چیست

نکاتی که باید به توسط بیمار رعایت شود عبارتند از

روزی چند بار پا را در آب گذاشته و سپس با جسم زبری روی آن را سائیده تا اندازه آن کوچکتر شود

روی میخچه پد بگذارید تا در حین پوشیدن کفش فشار کمتری به آن وارد شود.

کفشی بپوشید که اندازه پایتان باشد

در صورت عدم بهبودی به پزشک مراجعه کنید.

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه