مجموعه : بهداشت و زیبایی و فشن. کوری این دختر پس از استفاده از لنزهای هالووین. دختر جوانی که به قصد گرفتن عکس به مناسبت فرارسیدن جشن بزرگ هالووین لنز رنگی استفاده کرده بود در آستانه کورشدن قرار گرفت. به گزارش ایران ناز: سارا ریچاردز، 24 ساله پس ازخریدن لنزهای 10 پوندی و استفاده آن به حدی با حساسیت زیاد مواجه گردید که درمان به موقع پزشکان وی را از کورشدن حتمی نجات یافت. وی پس از استفاده لنزی که با طرح اژدها بود متوجه خارش و تورم شدید در داخل چشمش به حدی شد که خارج کردن لنز چشم هم نتوانست به و ...

لنزهای جشن هالووین این دختر را قربانی کرد (عکس)

مجموعه : بهداشت و زیبایی و فشن
لنزهای جشن هالووین این دختر را قربانی کرد (عکس)

کوری این دختر پس از استفاده از لنزهای هالووین

دختر جوانی که به قصد گرفتن عکس به مناسبت فرارسیدن جشن بزرگ هالووین لنز رنگی استفاده کرده بود در آستانه کورشدن قرار گرفت.

به گزارش ایران ناز: سارا ریچاردز، 24 ساله پس ازخریدن لنزهای 10 پوندی و استفاده آن به حدی با حساسیت زیاد مواجه گردید که درمان به موقع پزشکان وی را از کورشدن حتمی نجات یافت.

لنزهای جشن هالووین این دختر را قربانی کرد (عکس)

وی پس از استفاده لنزی که با طرح اژدها بود متوجه خارش و تورم شدید در داخل چشمش به حدی شد که خارج کردن لنز چشم هم نتوانست به وی کمک چندانی کند.

لنزهای جشن هالووین این دختر را قربانی کرد (عکس)

بر همین اساس پس از مراجعه وی به کلینیک پزشکان با انجام اقدامات به موقع وی را از کور شدن حتمی نجات داد.

لنزهای جشن هالووین این دختر را قربانی کرد (عکس)

لنزهای جشن هالووین این دختر را قربانی کرد (عکس)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه