معرفی گیاه سیکلمن

علمی

 

سیکلمن

 


زمان گل‌دهى


سیکلمن یک محصول مهم گلخانه‌اى است که درفصل زمستان به بازار عرضه مى‌شود. نظر به‌ اینکه در این فصل معمولاً گیاهان کمترى گل مى‌دهند، از نظر اقتصادى اهمیت مى‌یابد.

 


شرایط محیطى

 


نگهدارى این گیاه گلدانى درمنازل نسبتاً مشکل است و به مراقبت زیادى نیاز دارد.

 


روش‌هاى تکثیر

 


تکثیر این گیاه از طریق کاشت بذر در اواخر مرداد و شهریور ماه صورت مى‌گیرد. درصد تلفات زیاد است و تعداد بى‌شمارى از بذرها در برخى مواقع سبز نمى‌کنند. علت این موضوع تاکنون مشخص نیست و مطالعات فراوانى در این‌باره انجام شده است. بذرها در خاکى از یک قسمت ماسه، یک قسمت تورب یا خاک برگ پوسیده و یک قسمت خاک معمولى کشت مى‌شوند. حساسیت سیکلمن به نماتد، ضدعفونى خاک، جعبه‌هاى چوبى و گلدان‌ها را ایجاب مى‌کند.


بذرهاى سیکلمن سیاه‌رنگ و نسبتاً درشت است و به فاصله یکى دو سانتى‌متر از هم‌دیگر کشت مى‌شوند. در حرارت ۲۰ درجه سانتى‌گراد بذرها بعد از ۴ تا ۸ هفته سبز مى‌شوند و بعد از اینکه نشاها ۲ تا ۳ برگه شدند، به جعبه‌هاى چوبى و یا گلدان‌هاى بزرگ، با فواصل زیاد، منتقل مى‌شوند. در این مرحله از رشد تراکم زیاد بوته باعث علفى شدن بوته‌هاى کوچک مى‌شود که در این صورت دم‌برگ‌ها کشیده و شکننده مى‌گردند.

 

 

معرفی گیاه سیکلمن - تصویر 2

 

 

همچنین در این مرحله از رشد نیاز محصول به چند بار کودپاشى محرز است و کود به‌صورت محلول‌هاى رقیقى از ازت، فسفر، پتاسیم و میکروالمان‌ها (کود کامل) به کار مى‌رود.
در نتیجه این کودپاشى سیکلمن رشد بیشتر مى‌کند و از ابتدا قابلیت جابه‌جا شدن به گلدان‌هاى استکانى را کسب مى‌کند. به‌تدریج با بزرگ‌تر شدن گیاهان گلدان‌ها نیز تعویض مى‌شوند و بدین تریتیب پس از ماه‌ها رشد به گلدان‌هاى نشائى و سپس فرنگى و گلدان‌هاى بزرگ‌تر منتقل مى‌شوند. اولین گل‌ها در آغاز فصل زمستان ظاهرمى‌شود و پس از آن محصول به گل مى‌نشیند. بدین ترتیب فصل کاشت بذر تا فصل گل حدود ۱۶ تا ۱۷ ماه به‌طول مى‌انجامد.


در کشت و کار سیکلمن همواره بایستى توجه داشت که برآمدگى طوقه (هیپوکوتیل) از سطح خاک به‌طرف خارج قرار گیرد. کشت عمیق سیکلمن باعث پوسیدگى طوقه مى‌شود. خاک گلدان مخلوطى از ۲ تا ۳ قسمت خاک معمولى یک قسمت ماسه، یک قسمت تورب یا خاک برگ پوسیده و یک قسمت کود پوسیدهٔ دامى است.


به‌جاى کود پوسیده مى‌توان از یک کود کامل شیمیائى هر ۲ تا ۳ هفته یک‌بار در تمامى فصل بهار، تابستان و پائیز استفاده کرد. در تابستان گلدان‌هاى سیکلمن در یک گلخانه کاملاً سایه و با فاصله از یکدیگر نگهدارى مى‌شوند، به‌طورى که برگ‌ها آزاد و با یکدیگر در تماس نباشند. آبیارى متوالى سیکلمن در این فصل مفید است، لیکن ایستادن آب در طوقه، خصوصاً در شب، باعث پوسیدگى مى‌شود.

 

درپائیز سیکلمن درآفتاب و در گلخانه‌اى با درجه حرارت ۱۰ درجه سانتى‌گراد نگهدارى مى‌شود. در این ماه‌ها نیز بایستى فواصل مناسبى براى گلدان‌ها در نظر داشت. قرار دادن گلدان‌هاى سیکلمن در کنار یکدیگر باعث بروز بیمارى‌ها و پوسیدگى طوقه مى‌شود. قبل از مهر ماه (اواخر تابستان) گل‌هاى زودرس به‌منظور رشد و نمو بهتر بوته باید حذف و کشیده شود. میزان مصرف کود در ماه‌هاى زمستان کاهش مى‌یابد، لیکن سیکلمن در زمان گل هم نبایستى از نظر مواد غذائى در مضیقه باشد، محلول‌‌پاشى دقیق کودى براى جلوگیرى از توقف رشد برگ‌ها و ساقه‌ها ادامه مى‌یابد.

 

 

معرفی گیاه سیکلمن - تصویر 3

 

 


در این فصل در صورتى که آبیارى و محلول‌پاشى به‌نحوى انجام گیرد که بوته‌ها خیس نشوند از اشاعه بیمارى جلوگیرى مى‌شود.
سیکلمن را بعد از یک دورهٔ توقف، که پس ازسپرى شدن دورهٔ گل اعمال مى‌شود، مى‌توان براى سال دوم نگهدارى کرد، لیکن در سال دوم ازمرغوبیت آن کاسته مى‌شود، بنابراین از نظر اقتصادى نگهدارى بیش از یک دوره آن مقرون به صرفه نیست.


تکثیر سیکلمن ازطریق قطع هیپوکوتیل‌ها و تقسیم آنها، به‌نحوى که هر قسمت یا دو برگ داشته باشد و سپس کاشت قلمه‌ها در ماسه نیز امکان‌پذیر است. در صورتى‌که این عمل در دى‌ماه انجام شود، طول مدت نگهدارى (از زمان کاشت تا گل ) از ۱۶ ماه به ۱۲ ماه تقلیل مى‌یابد. ارقام مختلفى از سیکلمن به‌صورت تجارتى کشت و کار مى‌شود، گل‌هاى این ارقام به‌ رنگ‌هاى سفید، قرمز و بنفش است. رنگ‌هاى دیگر سیکلمن به‌ندرت کشت و کار مى‌شوند.

 

منبع:ویستا

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه