گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

مجموعه : بهداشت و زیبایی و فشن

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن
بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن 2014 به نگاه مجله Vogue

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Adele Axarchopoulos

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Blake lively

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Jane Fonda

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Leatitia Casta

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Liya kebede

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Nicole kidman

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Paz Vega

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بهترین – Zoe Saldana

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بدترین – Aida Yespica

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بدترین – Audrey Tautou

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بدترین – Elena Lenina

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بدترین – Julianne Moore

گلچینی از بهترین و بدترین لباس ها در جشنواره کن

بدترین – Zoe Saldana

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه