آنچه یک خانواده باید بداند

خانواده به عنوان یک نهاد سیاسی توسعه محور

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آرش بیدالله خانی (1). چکیده. خانواده میراث بزرگ و گرانمایه‌ای است از نیاکان و گذشتگان. این مجموعه مقدس در بر‌گیرنده کنش‌های مختلف اولیه انسان نسبت به محیط است و به عنوان زیربنایی‌ترین موضوع مباحث مربوط به شناخت اجتماع و محیط پیرامون آن قرار گرفته است. در هر جامعه‌ای افراد اعم از زن و مرد و پیر و جوان باید در سرنوشت جامعه خود به عنوان اعضای تشکیل دهنده آن حضور داشته باشند. اولین نهادی که نگرش و ارزش‌های اصلی افراد را نسبت به تحولات آینده اجتماع شکل می‌دهد، خانواده است

ادامه مطلب ...
آیا نهاد خانواده و نظام همسری جایگزین پذیر است؟

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: احمد ترابی. در عصری که صنعت و تکنولوژی بشر را در ساختن برخی پدیده‌ها‌ی‌ مصنوعی و حتی ربات‌ها‌ی‌ پیشرفته یاری داده و توان مند ساخته و در بسیاری از عرصه‌ها ماشین را جایگزین انسان کرده است، طبیعی بود و نیز طبیعی است که این اندیشه به ذهن افراد یا گروه‌هایی راه یابد که برای تأمین نیازهای عاطفی، احساسی، روحی و معنوی انسان نیز پاسخ‌ها‌ی‌ تکنولوژیک و داروهای مشابه عرضه کنند!. ابعادی از این ذهنیت و رویکردها، متعلق به عصر جدید است و وجوهی از آن، دیرینه‌ای طولانی در تاریخ بشر دارد

ادامه مطلب ...
نهاد خانواده، دیروز و امروز

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: احمد ترابی. ارائه تحلیل جامع و فراگیر از همه جوامع و فرهنگ‌ها، مجالی بسیار وسیع می‌طلبد و این نوشته نمی‌تواند ادعای آن را داشته باشد، اما با نگاهی به جامعه خود و جوامعی که از نظر تاریخی، فرهنگی و دینی قرابت‌ها‌ی‌ بیشتری با ما داشته و دارند، آشکارا می‌یابیم که نه تنها طی چند قرن که حتی در نیم قرن اخیر، جایگاه نهاد خانواده دست خوش آسیب‌ها و ضعف‌ها‌ی‌ جدی شده و چنین می‌نماید که این آسیب‌ها رو به فزونی است. آنچه نگرانی مصلحان و محققان مسائل اجتماعی، تربیتی، فرهنگی �� دینی را

ادامه مطلب ...
درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن (1)

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: محمد بهرامی. جامعه شناسی خانواده، گرایشی از جامعه شناسی است که خانواده را به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد؛ در این گرایش، انواع خانواده، نقش و جایگاه هر یک از اعضای خانواده، ازدواج و. در شمار موضوعاتی است که مورد توجه جامعه شناسان خانواده قرار می‌گیرد. بخش عمده‌ای از مباحث و موضوعات یاد شده، بر مطالعات میدانی استوار است، تعدادی برگرفته از اسناد و مدارک تاریخی است، شماری براساس آثار برجای مانده از پیشینیان است و برخی نظریه پردازی صاحب نظران ا

درآمدی بر جامعه شناسی درآمدی به جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده

ادامه مطلب ...
نقش خویشاوندان در تحکیم خانواده (1)

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: سید ابراهیم سجادی. سخن نخست. از آغاز خلقت تاکنون، تمام انسان‌ها زندگی اجتماعی خویش را با عضویت در کانون خانواده و جمعی به نام خویشاوندان، آغاز نموده و خود در پایه گذاری این دو واحد اجتماعی، سهم گرفته و یا با چنین استعداد و آرزویی چشم از جهان فروبسته‌اند. بدین ترتیب تقریباً هر انسانی در مسیر طبیعی زندگی، در کنار تجربه عضویت خانواده و خویشاوندان، رسالت تشکیل خانواده و جمع خویشاوندی را نیز به عهده داشته تا از طریق تعدد و گسترش مجموعه‌ها‌ی‌ خانوادگی و خویشاوندی، زمینه پیدا

نقش خویشاوندان در تحکیم خانواده

ادامه مطلب ...
نقش خویشاوندان در تحکیم خانواده (2)

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: سید ابراهیم سجادی. با شکل گیری خانواده هسته‌ای، ساحت محرمیت برای عروس و داماد توسعه پیدا می‌کند. نخستین فرزند خانواده، نقطه تلاقی سلسله انساب داماد و عروس است؛ بدین ترتیب، حوزه اقارب آن دو و فرزندشان گسترش می‌یابد و بر پایه آن، باید پوشش حمایتی دو حوزه خویشاونی نیز آنان را دربر گیرد و در مبارزه با نگرانی‌ها و دغدغه‌ها‌ی‌ زندگی زناشویی، به ایشان به عنوان واحد اجتماعی تازه شکل گرفته، یاری رساند. ازدواج، بنیادی است که حقیقت آن را پیوند و رابطه دو جنس مخالف تشکیل می‌دهد.

نقش خویشاوندان در تحکیم خانواده

ادامه مطلب ...
درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن (2)

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: محمد بهرامی. مقام زن در خانواده. در عصر جاهلی، زن موجودی سربار و هزینه‌بر شناخته می‌شد؛ از این رو مردان عرب، دختران را ننگ خویش می‌دانستند و هرگاه خبر دختردار شدن خویش را می‌شنیدند، از شدت خشم و غضب سیاه می‌شدند. با ظهور اسلام و تعالیم و قوانین اسلام درباره منزلت زن و حقوق وی، باور عرب تغییر یافت و زنان به مقام و منزلت خویش دست یافتند. زن حق حیات یافت، از کرامت و آزادی بهره مند شد، از یوغ و سیطره مردان رهایی یافت، چون مردان در شمار ورثه قرار گرفت، حق ازدواج مجدد یافت و

درآمدی بر جامعه شناسی درآمدی به جامعه شناسی جامعه شناسی خانواده

ادامه مطلب ...
آسيب شناسي نظام حقوقي خانواده در ايران

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: دکتر حسین حمیدیان (1). مقدمه. همان طور که می دانیم کاخ شکوهمند حیات و زندگی به خانه و خانواده تعلق دارد. منظور ما از خانه همان فضای احساسی ( home ) است، نه آن چهار دیواریِ مادی که house نامیده می شود. در فرهنگ ما نیز این فضای عاطفی « مأوا » نامیده می شود. با این نگرش در مقدمه قانون اساسی، به عنوان قانون مادر و برتر در اصول مختلف آمده است: « زنان ایران به دلیل ستم بیشتری که تاکنون در نظام شاهنشاهی متحمل شده اند، از حقوق بیشتری برخوردار خواهند شد ». اصل 10 قانون اساسی

آسیب شناسی نظام خانواده آسیب شناسی خانواده آسیب شناسی خانواده در ایران

ادامه مطلب ...
خانواده، مهمترين ركن اجتماعي

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: دکتر حسن روحانی (1). مقدمه. هدف اصلی این نوشتار شناسایی آسیب های نهاد خانواده، شیوه های تحکیم آن و همچنین بررسی و واکاوی آثار فردی و اجتماعی یک خانواده مطلوب است. مفروض اصلی در این نوشتار آن است که علی رغم تغییرات در نقش و ساختار نهاد خانواده طی دهه های اخیر، خانواده همچنان مهم ترین هسته اجتماعی است. خانواده به عنوان مهم ترین هسته اجتماعی از دیرباز مورد توجه فلاسفه اندیشمندان و دانشمندان بوده و همواره نسبت به اهمیت آن تأکید شده است. قدمای فلاسفه، زندگی خانوادگی را بخش

ادامه مطلب ...
فزوني ورود دختران به دانشگاه و چالش هاي آتي خانواده

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسندگان:. منصوره اعظم آزاده (1). مریم رجب زاده (2). مقدمه. فرایند توسعه اجتماعی، جوامع در حال گذار، از جمله ایران را دستخوش تغییرات اجتماعی بنیادین و گسترده ای ساخته و ماهیت بنیادین و فرایند سریع و ناموزون این تغییرات نیز مسائل و آسیب های اجتماعی متعدد و متنوعی را برای این جوامع در پی آورده است. افزایش نسبت دختران و زنان دارای تحصیلات عالی در جامعه در دهه های اخیر یکی از این مسائل است. اگرچه افزایش نسبت زنان تحصیل کرده یکی از اهداف دولت ها در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و ا

ادامه مطلب ...
اخلاق عملي والدين و رضايت از زندگي خانوادگي در بين نوجوانان

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسندگان:. دکتر مسعود گلچین (1). شاپور زردموی (2). مقدمه. رضایت از زندگی به عنوان مفهومی فراگیر و در عین حال منعکس کننده ی احساس و نظر کلی مردم یک جامعه نسبت به جهانی است که در آن زندگی می کنند و اهمیت آن نیز از حیث دلالت هایی است که بر ویژگی های پایدار نظام اجتماعی دارد ( عبدی و گودرزی، 1378: 153 ). رضایت از زندگی، گرایشی است که پیامدهای خاص خود را دارد و با مقولات مهم دیگری مانند بیگانگی، عدم اعتماد اجتماعی و بی هنجاری در ارتباط است. عدم توازن بین اهداف فردی و خانوادگی و نی

رضایت از زندگی خانوادگی

ادامه مطلب ...
آسيب شناسي خانوادگي اعتياد

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسندگان:. دکتر سیدمصطفی بنی طباء (1). حسناسادات بنی طباء (2). مقدمه. بی شک نقش خانواده به عنوان واحد اصلی و عنصر تأثیرگذار بر روابط، رفتارها و خصوصیات ذاتی و اکتسابی اعضا، واضح و غیرقابل تردید است. تأثیرگذاری و تأثیرپذیری افراد این نهاد کوچک اجتماعی از یکدیگر، باعث شده خانواده همواره عنصر اصلی مطالعات و پژوهش های اجتماعی قرار گیرد و تأثیر آن بر موفقیت ها یا آسیب های فردی و اجتماعی در موضوعات مختلف سنجیده شود. خانواده سالم بستر مناسبی برای رشد و شکوفایی و بالندگی اعضای خود فر

آسیب شناسی خانوادگی اعتیاد آسیب شناسی اعتیاد

ادامه مطلب ...
به اندازه کافي خوب نيستم

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آرش سدهیان. کمال گرایی آفت رضایت از زناشویی. گرایش افراطی به بی عیب و نقص بودن را کمال گرایی می گویند. افراد کمال گرا کوچک ترین اشتباه خود را گناهی نابخشودنی می پندارند و مضطربانه انتظار پیامدهای شوم شکست را می کشند. کمال گرایی مجموعه ای از معیارهای بسیار بالا در عملکرد تعریف می شود که به صورت افراطی با خود ارزیابی انتقادی همراه است. در بیشتر مواقع این ترس را شکست است که نشانه های رفتاری کمال گرایی را بر می انگیزاند چون هدف افراد کمال گرا، رسیدن به معیارهای غیر معقول

ادامه مطلب ...
مشروعيت الزام به فرزند آوري در فقه اماميه

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسندگان: علی مظهر قراملکی (1). احمد مرتاضی. (2) حیدر امیرپور (3). چکیده. فرزندآوری در نظام خانواده از چالش های جدی زوجین در عصر کنونی است. میان فقهای امامیه در اینکه فرزندآوری جزء ماهیت شرعی و مقتضای ذات عقد نکاح محسوب نمی شود، اختلافی نیست لیکن درباره ی اقتضای اطلاق آن، دیدگاههای فقیهان متفاوت است: 1) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد نکاح تلقی می شود اما این حق فقط به زن اختصاص دارد؛ 2) فرزندآوری از مقتضای اطلاق عقد ازدواج به شمار نمی آید و تنها پشتوانه ی قانونی طرح دعوای قضایی

الزام به فرزند آوری

ادامه مطلب ...
نقد و بررسي ماده ي 24 لايحه ي حمايت از خانواده

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسندگان: محمدتقی کرمی. مهدی سجادی امین. ( مصوب 1389 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ). چکیده. چندی پیش لایحه ای از سوی دولت با عنوان « حمایت از خانواده » به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی این ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در 10 مورد دانست. در این نوشتار با دفاع کلامی از آموزه ی تعدد زوجات، این امر برخلاف مبانی فقهی دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فرض های نادر، ضرورت اجتماعی چندهمسری نسبت به زنان و دخترانی ر

نقد و بررسی لایحه حمایت خانواده نقد لایحه حمایت از خانواده نقد لایحه حمایت خانواده

ادامه مطلب ...
زوال خانواده؟

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. در سال 1859، یکی از نویسندگان مجله ی بوستون کوارترلی(1) نوشت که "خانواده به معنای قدیمی آن، از سرزمین ما ناپدید می گردد، و نه تنها نهادهای آزاد ما مورد تهدید واقع می شوند بلکه حتی وجود جامعه ی ما به خطر افتاده است (به نقل از Lantz, Schultz & O'Hara, 1977 ) این گونه قضاوت در طی سالها در بیشتر کشورهای غربی انعکاس یافته، و با نگرانی بسیار و به طور منظم بیان گردیده است. حزب محافظه کار طی دهه ی 1980 خانواده را به صورت موضوعی سیاسی در بریتا

زوال خانواده

ادامه مطلب ...
جايگزينهاي ازدواج و خانواده

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. کمونها. خانواده از دیرباز منتقدان خود را داشته است. در قرن نوزدهم، متفکران متعددی این موضوع را مطرح کردند که زندگی خانوادگی باید با شکلهای اشتراکی تر زندگی جایگزین شود. برخی از این اندیشه ها به مرحله ی عمل درآمد، که یکی از معروفترین نمونه های آن اجتماع اونیدا(1)، در نیوانگلند آمریکا بود که در نیمه ی قرن نوزدهم به وجود آمد. این اجتماع بر پایه ی اعتقادات مذهبی جان هامفری نویس(2) استوار بود. همه مردان در این اجتماع با همه ی زنان پیمان

ازدواج خانواده ازدواج و خانواده

ادامه مطلب ...
رويه ي تاريک خانواده

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. از آنجا که روابط خانوادگی و خویشاوندی جزئی از وجود هر کسی را تشکیل می دهند، زندگی خانوادگی عملاً کلیه ی انواع تجربه عاطفی را در بر می گیرد. روابط خانوادگی- میان زن و شوهر، پدر و مادر و فرزندان، برادران و خواهران، یا میان خویشاوندان دور- می تواند گرم و ارضاکننده باشد. اما این روابط ممکن است به همان اندازه مملو از تنشهایی باشد که افراد را دستخوش نومیدی می سازند و یا آنها را سرشار از احساس عمیق اضطراب و گناه می کنند. "رویه ی تاریک" زند

ادامه مطلب ...
خانواده و ازدواج در انگلستان

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. ویژگیهای کلی. تفاوتهای بسیاری در سازمان خانواده در جامعه بریتانیا وجود دارد- برخی از این تفاوتها بعداً مشخص خواهد گردید. اما تعدادی ویژگیهای کلی نیز وجود دارد که در مورد اکثر جمعیت قابل تطبیق است:. 1- خانواده ی انگلیسی تک همسر است، و تک همسری در قانون رسمیت یافته است. اما با در نظر گرفتن میزان زیاد طلاق که اکنون در انگلستان وجود دارد، برخی محققان اظهار کرده اند که الگوی ازدواج انگلیسی را باید تک همسری پی در پی نامید. یعنی افراد مجاز

خانواده ازدواج خانواده و ازدواج خانواده در ازدواج

ادامه مطلب ...
تغييرات در الگوهاي خانواده در سراسر جهان

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: آنتونی گیدنز. مترجم: منوچهر صبوری. انواع گوناگون از شکلهای خانواده در جوامع مختلف در سراسر جهان به جای مانده است. در بعضی نواحی، مانند مناطق دوردست آسیا، آفریقا یا اقیانوس آرام شکلهای سنتی خانواده شامل خانواده های گسترده، کلانها، و چندهمسری چندان تغییری نکرده اند. اما، در بیشتر کشورهای جهان سوم، تغییرات گسترده ای در حال وقوع است. منشأ این تغییرات پیچیده است، اما چند عامل را می توان به عنوان عوامل به ویژه مهم در ایجاد این دگرگونیها برگزید. این عوامل، در درجه ی اول، ه

تغییرات در الگوهای خانواده در سراسر جهان

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه