زندگی نامه بزرگان

زندگینامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

حکیم ابوالقاسم حسن پور علی توسی نامور به فردوسی (نزدیک به سال ۳۱۹ تا ۳۹۷ هجری خورشیدی) در دامنه توس خراسان دیده به جهان گشود و همانجا درگذشت و به خاک سپرده شد. او چکامه سرا و رزمنامه سرایی ایرانی بود که شاهنامه را از نوشتار به سروده در آورد که نامی ترین رزمنامه پارسی می‌باشد و از سوی دیگر بلند ترین سروده به زبان پارسی تا زمان خود به شمار می‌رفته‌است از این رو او را از بزرگ‌ترین چامه سرایان پارسی‌گو دانسته‌اند. در ایران روز ۲۵ اردیبهشت به نام روز بزرگداشت فردوسی نامگذاری شده‌است. پدر فردوسی دهقان بود که در آن زمان به چم(معنی) ایرانی‌تبار و نیز

زندگینامه حکیم ابوالقاسم فردوسی زندگینامه حکیم فردوسی زندگینامه ابوالقاسم فردوسی

ادامه مطلب ...
زندگینامه محمود دولت آبادی

زندگینامه محمود دولت آبادی:در دو دھﻪ ﻧﺨﺴﺖ زﻧﺪﮔﯽ، ﻣﺤﻤﻮد دوﻟﺖ آﺑﺎدی ﮐﺎرھﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ را آزﻣﻮد ﺗﺎ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮕﯽ روﺣﺶ را ﺟﺰ ھﻨﺮ ﺳﯿﺮاب ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ . در روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻮد ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺎ ﮐﻤﮏ ﺣﺎل ﭘﺪر و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﺪھﺎ، در ﺳﺒﺰوار ﺷﺎﮔﺮد دوﭼﺮﺧﻪ ﺳﺎز ﺷﺪ و آراﯾﺸﮕﺮ و ﺳﭙﺲ در ﺗﮫﺮان ﺣﺮوﻓﭽﯿﻦ ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ . و اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﮐﻼﻣﺎﺗﻮر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ھﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﺳﻮﻓﻠﻮر و ﮐﻨﺘﺮﻟﭽﯽ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻤﺎ و ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎز ﺷﺪ . در ١٨ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﮫﺪ رﻓﺘﻪﺑﻮد ﺗﺎ ﮔﺮوھﺒﺎن ارﺗﺶ ﺷﻮد، اﻣﺎ ﻧﺸﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮی رﻓﺖ و ھﻤﺎن ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮﺑﻪ طﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و ﻋﺰم ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﮫﺮان ﺑﺮود ﺗﺎ در

زندگینامه محمود دولت آبادی زندگینامه دولت آبادی محمود دولت آبادی

ادامه مطلب ...
ز��دگینامه ارنست همینگوی

زندگینامه ارنست همینگوی:ارنست همینگوی در سال1899 در اوک پارک بیرون شیگاگو دیده به جهان گشود . پدرش پزشک و مادرش خانه دار و سخت پابند مذهب بود . ارنست میان شش فرزند دومین پسر خانواده بود . مطالبی که خودش در مورد زندگی نامش نوشته می گوید :. پدر و مادرم به طور کلی باهم هیچ توافق اخلاقی نداشتند و از این لحاظ خانواده ما و به خصوص من دچار گرفتاری و ناراحتی بودیم . مادرش علاقه مند بود که پسرش اهل کلیسا و خواننده سرور های مذهبی باشد اما پدرش به ماهیگیری علاقه مند بود . چوب و تور ماهیگیری به دستش میداد تا تمرین ماهیگیری کند. ارنست همینگوی ده ساله بو

زندگینامه ارنست همینگوی زندگینامه همینگوی ارنست همینگوی

ادامه مطلب ...
زندگینامه رهی معیری

زندگینامه رهی معیری:محمدحسن معیری ( بیوک ) متخلص به " رهی " فرزند موید خلوت نوه ی معیرالممالک ( نظام الدوله ) از شاعران غزلسرای بسیار نامی معاصر است . وی در سال 1288 خورشیدی در تهران متولد شد . پس از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه وارد خدمات دولتی شد و مشاغل متعدد یافت در سال 1322 خورشیدی به ریاست کل انتشارات و تبلیغات " وزارت پیشه و هنر " منصوب گردید . رهی معیریاز دوران کودکی به شعر و موسیقی و نقاشی علاقه ی فراوان داشت و در اثر ممارست در این سه فن بهره ای به سزا یافت . در آغاز شاعری در انجمن ادبی حکیم نظامی که به مدیریت استاد وحید دستگردی مدیر م

زندگینامه رهی معیری زندگینامه رهی زندگینامه ی رهی معیری

ادامه مطلب ...
زندگینامه آنتوان چخوف

زندگینامه آنتوان چخوف:چخوف به سال 1860 در خانواده‌ای فقیر در روسه چشم به جهان گشود. پدرش خواربارفروش بود. او تحصیلات خود را در رشته پزشکی دانشگاه مسکو در سال 1884 به پایان رسانید و چندی نیز به طبابت پرداخت ولی با استعداد و علاقه‌ای که به نوشتن داشت از حرفه خود دست کشید و کار نویسندگی را دنبال کرد. در سال 1891 به دنبال چاپ وضعیت تبعیدی های جزیره ساخالین، در کتابی به نام ساخالین، عمال حکومت تزار وی را به دادگاه می‌کشانند پس بناچار تا سال 1898 در ملک پدری خود در نزدیکی شهر مسکو اقامت اجباری می‌نماید. در این حال ضمن مداوای رایگان دهقانان به نگار

زندگینامه آنتوان چخوف زندگینامه چخوف زندگینامه ی چخوف

ادامه مطلب ...
بیوگرافی پائولو كوئليو

خوانندگان‌ بی‌شمار او از 150 کشور، فارغ‌ ازفرهنگ‌ و اعتقادات‌ خود، اورا نویسنده‌ی‌ مرجع‌ دوران‌ ما کرده‌اند. کتاب‌های‌ اوبه‌ 56 زبان‌ ترجمه‌ شده‌اند و جدای‌ ازآن‌ که‌ همواره‌ در فهرست‌ کتاب‌های‌ پرفروش‌ بوده‌اند، درتمام‌ ط‌ول‌ دوران ظهور او، مورد بحث‌ و جدل‌ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ قرار داشته‌اند. افکار، فلسفه‌ و موضوعات‌ مط‌رح‌ شده‌ درآثار او، بر ذهن‌ میلیون‌ها خواننده‌ای‌ تاثیر گذاشته‌ است‌ که‌ به‌ دنبال‌ یافتن‌ راه‌ خویش‌، و روش‌های‌ تازه‌ برای‌ درک‌ جهان‌ هستند. پائولو کوئلیو در سال‌ 1947، درخانواده‌ای‌ متوسط‌ به‌ دنیا آمد. پدرش‌ پدرو، مهندس‌

بیوگرافی پائولو کوئلیو پائولو کوئلیو

ادامه مطلب ...
زندگی نامه مولانا جلال الدين محمد بلخي - مولوی

پدرش از خراسان عزم بغداد کرد واز آنجا پس از سه روز اقامت در مدرسه مستنصریه عازم مکه شد. وپس از بر آوردن مناسک حج قصد شام کرد و مدتها در آن شهر ماند و در پایان عمر به شهر قونیه رفت و تا آخر عمر در آن شهر ماند و به ارشاد خلق میپرداخت. جلال الدین محمد پس از وی در حالی که بیش از24 سال از عمرش نمی گذشت بر مسند پدر نشست و به ارشاد خلق پرداخت . در این هنگام برهان الدین محقق ترمذی که از تربیت یافتگان پدرش بود, به علت هجوم تاتار به خراسان و ویرانی آن سرزمین به قونیه آمد و مولانا او را چون مراد و پیری راه دان برگزید و پس از فوت این دانا مدت 5 سال در مد

زندگی نامه مولانا جلال الدین زندگی نامه جلال الدین محمد بلخی زندگی مولانا جلال الدین بلخی

ادامه مطلب ...
بیوگرافی سالوادور دالی

میگویند که پدر سالوادور مردی بسیار مستبد بوده و حتی او را مسبب مرگ برادر بزرگتر سالوادور که او هم سالوادور نامیده میشد میدانند. این برادر سالوادور در سال 1901 و در دو سالگی در گذشت. بعد از مرگ او مادر و پدر سالودر لباسهای این برادر بزرگتر را به تن سالوادور کرده و اسباب بازیهای او را نیز به سالوادور داده و با او انچنان رفتار میکردند که گوییا برادر بزرگتر میباشد که پس از مرگ زندگی مجدد یافته و به جهان باز گشته است. سالوادور در زمانی که هنوز دانش اموز بود تحت تاثیر بعضی نقاشیها و تابلوها که میدید قرار گرفت که از ان میان میتوان از نقاشیهای Angelu

بیوگرافی سالوادور دالی بیوگرافی سالوادور بیوگرافی دالی

ادامه مطلب ...
زندگی نامه غلام‌حسين ساعدی

اما حق ندارند بی‌درنگ نام این نویسنده را به زبان آورند، چون از ادب و فرهنگ بیست، سی سال پیش خود بی‌خبر مانده‌اند و نمی‌دانند غلام‌حسین ساعدی (گوهرمراد) زمانی رئالیسم جادویی نوشت که در ایران هنوز مارکز و فوئنتس را کسی نمی‌شناخت جز خواص زبان‌دان توی باغستان ادب داستانی جهان و خیلی‌ها «بچه‌های نیمه‌شب» را با ترجمه‌ی خوبی که درآمده بود، ندیده بودند، یا نمی‌دانستند نویسنده در نوشتن بچه‌های نیمه‌شب از الگوی همان رئالیست کذایی پیروی کرده است (که فعلاً به درست و نادرستش کار نداریم). البته بعضی از قصه‌نویسان جوان‌تر که به سینما توجهی داشتند، شاید با دید

زندگی نامه غلامحسین ساعدی زندگی نامه ساعدی زندگی نامه ی غلامحسین ساعدی

ادامه مطلب ...
بیوگرافی اسپینوزا

نویسنده این مقاله نیز خود بر سختی امر در مورد اسپینوزا اشاره کرده است و بر همین مبنا تا آنجا که توانسته با استفاده از سبک تفکر شخصی به بیان ادله ای برای دفاع از اسپینوزا پرداخته است. اسپینوزا در آمستردام به سال 1632 از والدینی یهودی دیده به جهان گشود. در دوران جوانی بخاطر نگرش غیر مرسوم به مذهب از جمع یهودیان طرد میگردد و تا آخر عمر را با مزد ناچیز تدریس و فروش عدسی های دست سازش امورات میگذراند. کرسی استادی دانشگاه و مقرری لویی چهاردهم را بخاطر از دست ندادن آزادی رد میکند. و در چهل و چهار سالگی بخاطر ابتلا به سل بار سفر از جهان می بندد. در ت

بیوگرافی اسپینوزا

ادامه مطلب ...
بیوگرافی محمد مصدق

تقدیر و سرنوشت دکتر مصدق این بود که در ایران به تمام پستها و مشاغل حساسی که یک شخص سیاسی می تواند برسد، دست یابد. دکتر در ابتدای کار چون با بعضی مسائل در ایران، به ویژه قرار داد سال 1919 میلادی با انگلیس مخالف بود، تصمیم داشت دوباره به سویس بازگردد، ولی کابینه مشیرالدوله برای تصدی مقام وزارت دادگستری از وی دعوت به عمل آورد و این شروع کار بود. وی در پاییز سال 1299 به حکومت فارس منصوب گردید و سال 1300 به وزارت دارائی رسید. دکتر بعد از این سمت، در سال 1301 نیز در آذربایجان به مشاغل دولتی سطح بالا رسیده و مدتی بعد به دلیل مخالفت با حکومت مرکزی از

بیوگرافی مصدق محمد مصدق بیوگرافی محمد مصدق

ادامه مطلب ...
زندگی نامه ایرج میرزا

در تبریز زاده شد. در دوران کودکی و نوجوانی، زیر نظر پدر و آموزگار سرخانه، زبان و ادبیات فارسی و مقدمات زبان عربی و فرانسه را آموخت . از سال های نوجوانی شعر می سرود . نخستین شعرهایش را در ستایش امیر نظام گروسی، پیشکار ولیعهد که خود اهل ادب بود ، سرود. ایرج به تشویق امیر نظام، زبان فرانسه را در مدرسه دارالفنون تبریز آموخت. در 19 سالگی پدرش را از دست داد و اداره خانواده را به دوش گرفت. مدتی نیابت مدرسه دارالفنون تبریز را به عهده داشت. بنا به رسم زمان، پیشه پدر را در پیش گرفت و مدتی به عنوان فخرالشعرا، جانشین پدر بود. پس از انقلاب مشروطیت، د

زندگی نامه ایرج میرزا زندگی نامه ایرج زندگی ایرج میرزا

ادامه مطلب ...
زندگی نامه میخائیل گورباچف

مردی که میراث استالین و لنین را واژگون ساخت، در سال 1931 در دهکده کوچک پریولنوی واقع در جنوب جمهوری فدراتیو روسیه چشم به جهان گشود. پدربزرگ وی برای سازماندهی یک مزرعه اشترکی (اصل کار استالین) تلاش فراوان به عمل آورد. میخائل جوان وقتی در سال 1950 یعنی پنج سال پس از پایان جنگ (آلمان ها)، برای تحصیل به مسکو عزیمت نمود، مشاهده کرد که «همه چیز به خرابه ای مبدل گردیده است». در دانشگاه ایالتی مسکو به تحصیل در رشته حقوق پرداخت،به سمت آیین استالین گرایش یافت و در همان سالها به یکی از همکلاسانش با نام ریزا ماکیمونا تیتورنکو دل باخت. آنها در سال 1954 ب

زندگی نامه گورباچف

ادامه مطلب ...
زندگی نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

بسی رنج بردم در این سال سی. عجم زنده کـردم بدیــن پــــارسی. فردوسی در سال 329 هجری برابر با 940 میلادی در روستای باژ از توابع طوس در خانواده ای از طبقه دهقانان دیده به جهان گشود و در جوانی شروع به نظم برخی از داستانهای قهرمانی کرد. در سال 370 هجری برابر با 980 میلادی زیر دید تیز و مستقیم جاسوس های بغداد و غزنین ، تنظیم شاهنامه را آغاز می کند و به تجزیه و تحلیل نیروهای سیاسی بغداد و عناصر ترک داخلی آنها می پردازد. فردوسی ضمن بیان مفاسد آنها، نه تنها با بغداد و غزنین ، بلکه با عناصر داخلی آنها نیز می ستیزد و در واقع ، طرح تئوری نظام جانشین عرب

زندگی نامه حکیم ابوالقاسم فردوسی زندگی نامه حکیم فردوسی زندگی نامه ابوالقاسم فردوسی

ادامه مطلب ...
زندگینامه آنتوان دوسنت اگزوپری

هنوز زمان زیادی نمی‌گذشت که اورسن ولز در سال 1943 خواندن کتاب آنتوان دو سنت اگزوپری را تمام کرده بود که از کارگزار خود درخواست کرد نسبت به خرید حقوق کتاب اقدام کند. او شروع به نوشتن فیلم‌نامه‌ای کرد که در آن خودش نقش خلبان را برعهده داشت. برای نشان دادن سفرهای بین خرد سیاره‌ها او به تصاویری انیمیشنی فکر کرد و به همین منظور با والت دیزنی، امپراتوری بی‌چون و چرای این ژانر تماس گرفت. چرا سنت ـ اکس هرگز نسخه فرانسوی «شازده کوچولو» را ندید؟ گوسفند مشهور داستان از چه کسی الهام گرفته شده است؟ چرا اورسن ولز از اقتباس سینمایی داستان صرف نظر کرد؟ در حا

زندگینامه آنتوان دوسنت اگزوپری زندگینامه دوسنت اگزوپری آنتوان دوسنت اگزوپری

ادامه مطلب ...
زندگینامه حمید سمندریان (1310-1391)

شروع فعالیت تئاتریش در حین تحصیل در دوره متوسطه بود او در کلاس‌های تئاتر و هنرپیشگی استادان حسین خیرخواه، شباویز و نصرت کریمی شرکت و تحصیل کرد. این کلاس ها زیر نظر استاد عبدالحسین نوشین اداره می‌شد. حمید سمندریان همچنین ویلون می‌نواخت و از شاگردان محمود ذوالفنون ،برادر بزرگتر زنده یاد جلال ذوالفنون بود. وی پس از اتمام دوره دبیرستان به اروپا سفر کرد و در آلمان دوره مهندسی شوفاژ سانترال را در دانشگاه صنعتی برلین گذراند اما بعد از آن به کنسرواتور عالی موسیقی و هنرهای نمایشی هامبورگ وارد شد برخورد با تئاتر آن‌قدر برایش جذاب بود که مجالی برای موسی

زندگینامه حمید سمندریان زندگینامه ی حمید سمندریان زندگینامه سمندریان

ادامه مطلب ...
درباره زرتشت

بعضی پژوهشگران بر این باورند که زرتشت در روز ششم فروردین زاده شده ولی درباره ی تاریخ زایش او دیدگاه‌های فراوانی وجود دارد. برآوردها از ششصد تا چندین هزار سال پیش از میلاد تفاوت دارند. تولد زرتشت را در شمال غربی ایران در نزدیکی دریاچه چیچست (ارومیه) در روستای انبی دانسته‌اند. پس از اعلام پیامبری در سن 30 سالگی، زندگی بر زرتشت در منطقه شمال غربی ایران سخت شد و او ناچار به کوچ به شمال شرقی ایران آن روزگار یعنی منطقه بلخ شد. در آنجا زرتشت از پشتیبانی گشتاسب‌شاه برخوردار شد و توانست دین خود را گسترش دهد. زرتشت در سن 77 سالگی در روز پنجم دی ماه

درباره زرتشت درباره ی زرتشت

ادامه مطلب ...
زندگی نامه علی اکبر دهخدا

لغت نامه بزرگ دهخدا که در بیش از پنجاه جلد به چاپ رسیده است، شامل همه لغات زبان فارسی با معنای دقیق و اشعار و اطلاعاتی درباره آنهاست و کتاب امثال و حکم که شامل همه ضرب المثل ها و احادیث و حکمت ها در زبان فارسی است خود به تنهایی نشان دهنده دانش و شخصیت علمی استاد دهخدا هستند. دهخدا به غیر از زبان فارسی به زبانهای عربی و فرانسوی هم تسلط داشته و فرهنگ فرانسوی به فارسی او نیز هم اکنون در دست چاپ می‌‌باشد. دهخدا علاوه بر این که دانشمند و محقق بزرگی بود مبارز جدی و کوشایی نیز در انقلاب مشروطه محسوب می‌‌شد. او مبارزه را نیز از راه نوشتن ادامه می‌‌دا

زندگی علی اکبر زندگی علی اکبر دهخدا زندگی نامه دهخدا

ادامه مطلب ...
زندگی نامه هوشنگ گلشیری

پدرش کارگر بنا، سازندهُ مناره های شرکت نفت بود، و مدام از خانه ای به خانهُ دیگر می رفتند. از سال 1334 تا 1352 هم در اصفهان زیسته است. گلشیری اولین داستانش را در سال 1337زمانی که در دفتر اسناد رسمی کار می کرد نوشت. پس از گرفتن دیپلم، معلم شد، در دهی دورافتاده در سرراه اصفهان به یزد. گلشیری در سال 1338 تحصیل در رشتهُ ادبیات فارسی را در دانشگاه اصفهان آغاز کرد. آشنایی با انجمن ادبی صائب در همین دوره نیز اتفاقی مهم در زندگی او بود. شرکت در جلسات انجمن صائب زمینه ساز آشنایی با برخی اهل قلم آن روز اصفهان شد که در نشستهای ادبی دیگر تداوم یافت. آشنا

زندگی نامه هوشنگ گلشیری زندگی نامه ی هوشنگ گلشیری زندگی هوشنگ گلشیری

ادامه مطلب ...
زندگی نامه یوهان کپلر

کپلر در سال 1594 به سمت معلم ریاضیات مدرسه شبانه روزی پروتستان در گراتز انتخاب شد، وی برای افزودن به درآمد ناجیز خود تقویمهای نجومی که در میان سایر چیزها وضع هوا ، سرنوشت شاهزاده‌ها ، خطرات وقوع جنگ و قیام ترکها را نیز پیش بینی می‌کرد، چاپ و منتشر می‌نمود. شهرت وی در این زمینه‌ها بزودی پخش و سرانجام طالع بین امپراتور رودلف و اعضای برجسته دیگر در بار او شد و این روش منبع درآمد کپلر شده بود. از وی نقل شده است که: طالع بینی از گدایی بهتر است. از سر زدن گهگاه او به عالم فالگیری که بگذریم، یوهان کپلر کسی است که جایگاه او در یمان غولان است. او نخس

زندگی نامه یوهان کپلر زندگی نامه ی کپلر

ادامه مطلب ...

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه