نوشته‌هایی با برچسب "مهارت زندگی"

آشنایی با مهارت های زندگی آشنایی با مهارت های زندگی

از نظر تئوری، نظریه ی یادگیری اجتماعی در شکل گیری مهارت های زندگی نقش اساسی دارند. طبق این تئوری یادگیری فرایندی فعال و مبتنی بر تجربه فرض می شود. رفتارهای اجتماعی نیز از طریق مشاهده و تجربه آموخته می شوند و چنان چه پیامدهای مثبت داشته باشند، این رفتارهای آموخته شده، ‌تقویت و حفظ می شوند. بنابراین می توان چنین تصور کرد که این مهارت ها در طول زندگی و در کنار تجارب فرد شکل می گیرند. اما چنان چه نیاز به آموزش این مهارت باشد، استفاده از شیوه های مهارت آموزی و روش های کارگاهی و مشارکت فعال افراد ضروری است و در نهایت تمرین و استفاده از مهارت های

مهارت هاي زندگي - مهارت ورزش مهارت هاي زندگي - مهارت ورزش

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خرج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3. تربیت عقلانی. 4. تربیت د

مهارت هاي زندگي - مهارت خودآگاهي مهارت هاي زندگي - مهارت خودآگاهي

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خروج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3. تربیت عقلانی. 4. تربیت

مهارت هاي زندگي - مهارت مديريت زمان مهارت هاي زندگي - مهارت مديريت زمان

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خروج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3. تربیت عقلانی. 4. تربیت

مهارت هاي زندگي - مهارت تغذيه مهارت هاي زندگي - مهارت تغذيه

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خروج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3. تربیت عقلانی. 4. تربیت

مهارت هاي زندگي - مهارت زندگي آخرالزماني (2) مهارت هاي زندگي - مهارت زندگي آخرالزماني (2)

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: مهدی نیلی پور. 8- روش تلاشگری و جدّیت. یکی از آسیب های اخلاقی دوران آخرالزّمان، یأس و ناامیدی و خود ناتوان سازی است. عوامل پیدایش این حالت منفی اخلاقی در افراد غلبه ی ظاهری دشمن و فرهنگ باطل، ضعف جبهه ی حق و طولانی شدن عصر غیبت و عدم تلاش و جدّیت اهل ایمان در مقام عمل و عبادت و اصلاحگری فردی و اجتماعی، می باشد؛ از اینرو یکی از توصیه های مکرّر قرآن و اهل بیت (علیهم السّلام) برای اهل این دوران، جدّیت و جهاد در دو جبهه ی درونی (جهاد با نفس) و جبهه ی بیرونی (اصلاحگری اجتما

مهارت هاي زندگي - مهارت زندگي آخرالزماني (1) مهارت هاي زندگي - مهارت زندگي آخرالزماني (1)

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: مهدی نیلی پور. از آنجا که دوره ی آخرالزّمان، از سوی اهل بیت (علیهم السّلام) دوره ای منحصر به فرد و پر تلاطم معرفی شده است که در آن هویت فردی و خانوادگی افراد به شدت آسیب پذیر می شود و حتی عناصر دین گرا و خواصّ نیز از امواج فتنه های آن محفوظ نمی مانند و به خاطر آنکه فرهنگ ضد دینی به خاطر ارتباط تنگاتنگ جوامع بشری در این زمان به سرعت در جوامع اسلامی نفوذ و گسترش پیدا می کند، لازم است همه ی مسلمانان در برابر این فتنه تاریک و هجمه ی نابرابر دشمنان دین، خود را مجهّز نمایند و

مهارت هاي زندگي - مهارت روابط عمومي مهارت هاي زندگي - مهارت روابط عمومي

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: مهدی نیلی پور. از جمله نیازهای اولیه انسان در زندگی اجتماعی و خانوادگی، برقراری ارتباط با دیگران است، زیرا انسان موجودی اجتماعی (مدنی الطبع) است که نیازمندی های جسمی و روحی اش در خلال ارتباطات اجتماعی برطرف می شود و از بدو تولد تا دوران کهنسالی به انواع ارتباطات عاطفی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، علمی، در قالب کلامی و غیر کلامی احتیاج دارد و به خاطر وجود همین قوه و نیاز درونیِ انسان است که خداوند انواع ابزارهای شناختی و احساسی را برای برقراری ارتباط با دیگران در ا

مهارت هاي زندگي - مهارت حل مسئله مهارت هاي زندگي - مهارت حل مسئله

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: مهدی نیلی پور. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خرج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3. ت

مهارت هاي زندگي - مهارت مديريت بحران مهارت هاي زندگي - مهارت مديريت بحران

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: مهدی نیلی پور. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خرج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3. ت

مهارت هاي زندگي - مهارت کنترل استرس مهارت هاي زندگي - مهارت کنترل استرس

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: مهدی نیلی پور. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خرج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3. ت

مهارت هاي زندگي - مهارت تصميم گيري مهارت هاي زندگي - مهارت تصميم گيري

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: مهدی نیلی پور. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خرج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3. ت

مهارت هاي زندگي - مهارت خلاقيت مهارت هاي زندگي - مهارت خلاقيت

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: مهدی نیلی پور. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خرج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3. ت

مهارت هاي زندگي - مهارت تفکر و تفکر انتقادي مهارت هاي زندگي - مهارت تفکر و تفکر انتقادي

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: مهدی نیلی پور. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خرج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3. ت

مهارت هاي زندگي - مهارت اقتصادي مهارت هاي زندگي - مهارت اقتصادي

سرویس خانواده جوان ایرانی به نقل از راسخون؛ بخش آنچه باید بدانید:. نویسنده: مهدی نیلی پور. مقدمه. یکی از مراحل زندگی بشر، مرحله دنیاست که شامل سه اتفاق عمده ی: تولد (ورود)، زندگی (حضور) و مرگ (خروج) می باشد. انسان در تولّد و مرگ و اصل زندگی اختیاری ندارد، اما در چگونگی و نوع زندگی مختار است و شایسته است برای کسب حیات طیّبه، زیستنی آگاهانه، خردمندانه و سعادتمندانه همراه با سلامت جسم و توجه به آینده ای روشن تلاش نماید. برای کسب حیات طیبه با نگاه متقارن به دنیا و آخرت توجه به پنج نوع تربیت برای بشر ضروری است:. 1. تربیت جسمی. 2. تربیت عاطفی. 3.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه